Korekta faktury – czym jest i w jakiej sytuacji należy ją wystawić?

korekta

Korekty faktury dokonuje się za pomocą faktury korygującej. Jest to specjalny dokument księgowy, którego zadaniem jest poprawienie lub uaktualnienie danych widniejących na wystawionej wcześniej fakturze VAT. Korekta faktury uaktualnia więc wszystkie dane i staje się właściwą fakturą, która posiada moc prawną. Czym jest faktura korygująca i kiedy należy ją wystawić?

Korekta faktury w celu poprawienia i uaktualnienia danych z faktury VAT

Faktura korygująca jest dokumentem księgowym, który może zostać wystawiony w formie papierowej lub elektronicznej. Jej zadaniem jest poprawienie błędnych danych widniejących na fakturze VAT lub ich uaktualnienie. Faktura korygująca, oprócz wszystkich danych dotyczących sprzedawanego towaru lub usługi, musi zawierać także informację, jakiego konkretnie dokumentu dotyczy korekta faktury.

Korekty faktury najczęściej dokonuje się w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych na fakturze VAT. Jej wystawienie jest obowiązkowe także w sytuacji, kiedy klient zwraca zakupiony wcześniej towar, reklamuje go bądź w jego zamówieniu pojawiły się wykryte w późniejszym czasie błędy. Korekta faktury może zostać szybko i sprawnie przeprowadzona w programie do wystawiania faktur online, który wystawi dokument w dwóch egzemplarzach – oryginale oraz kopii.

Jakie dane musi zawierać faktura korygująca?

Faktura korygująca składa się zasadniczo z dwóch części. Pierwszą z nich jest informacja o tym, co zostało umieszczone w pierwotnej fakturze VAT. W drugiej natomiast znajdują się dane skorygowane, które uległy zmianie. Dzięki takiemu układowi korekta faktury staje się czytelnym oraz przejrzystym dokumentem.

Korekta faktury musi zawierać: tytuł dokumentu „korekta” lub „faktura korygująca”, kolejny numer dokumentu, datę wystawienia korekty, dane zawarte na fakturze pierwotnej, kwotę podwyższenia lub obniżenia ceny z podatkiem VAT i bez niego oraz wartość faktury bez podatku i z podatkiem VAT.

W jakich sytuacjach konieczna jest korekta faktury?

Faktury korygujące muszą zostać wystawione w każdej sytuacji, kiedy zmianie ulegną dane widniejące na właściwej fakturze VAT. Oprócz pomyłek i błędów w wystawianiu dokumentów, korekta faktury jest konieczna także w sytuacji, kiedy klientowi zostanie udzielony rabat nieuwzględniony we właściwej fakturze VAT. Faktura korygująca będzie musiała zostać wystawiona także w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę (zarówno w całości, jak i w części) oraz zwrotu nienależnych zaliczek, zadatków oraz innych wpłat, które podlegają lub nie podlegają opodatkowaniu.

Warto także pamiętać, że korekta faktury musi zostać potwierdzona przez nabywcę towaru. Wystawiając fakturę korygującą musimy wiec zadbać o jej przekazanie klientowi. W bardzo prosty oraz wygodny sposób możemy to zrobić za pomocą programu do faktur, który nie tylko wystawi korektę faktury, ale także prześle gotowy dokument do naszego kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej.

Partnerem artykułu jest program do faktur aFaktury.pl oferujący: korekta faktury w aFaktury.pl.


Księgowanie przelewów

Przelewy

Elixir sesje w bankach są obsługiwane przez system ...

Więcej

Banki w Polsce

Najpopularniejsze Banki - PEKAO SA, PKO BP, mBank

Więcej

Banki

Banki - Alior, BZ WBK, ING, Millennium

Więcej