Znaczenie Inflacji w Polsce

Inflacja jest jednym z najczęściej przytaczanych przy omawianiu stanu gospodarki i finansów pojęciem – na dodatek, w przeciwieństwie na przykład do bezrobocia – pojęciem niejasnym. Na ogół rządy lub rządziej obiecują bądź postulują obniżenie inflacji – przez co w powszechnej świadomości to coś złego, coś, z czym należy walczyć.

Zacznijmy od wyjaśnienia samego pojęcia: inflacja definiowana jest jako „wzrost ogólnego poziomu cen” – oznacza to, że za każdą jednostkę pieniądza możemy kupić mniej dóbr i usług, co w w konsekwencji przekłada się na spadek wartości nabywczej pieniądza.

Inflacja wyjaśnienie:


Jakie są przyczyny?

Kryzys produkcyjny (im dóbr mniej,tym ceny są wyższe), powiększenie zapotrzebowania na dobra – spowodowane na przykład intensywnymi kampaniami marketingowymi czy przemianami świadomości społecznej (konsumpcjonizm), a także wzrost podaży pieniądza (im pieniądza więcej, tym warty jest on mniej). Generalnie nie da się ustalić jednej, a nawet decydującej przyczyny inflacji – jest to proces złożony i bardzo podatny na działanie najmniejszych nawet czynników.

Jakie są rodzaje?

    Podzielono je ze względu na rozmiary zjawiska:
  • pełzająca: do 5%
  • umiarkowana (krocząca): 5-10%
  • galopująca: powyżej 10%
  • hiperinflacja: miesięczny wzrost cen przekracza 50%, uniemożliwiając w praktyce funkcjonowanie gospodarki

Jakie są efekty?

Zależy to przede wszystkim od skali zjawiska. Jak wspomniano powyżej, bardzo wysoka inflacja praktycznie niszczy gospodarkę – pieniądz staje się pustym symbolem, ustaje bądź bardzo ogranicza się wymiana dóbr etc.

Nawet „zwykła” inflacja powoduje zachwianie proporcji w stanie posiadania na korzyść emitenta pieniądza (stąd nazywana jest często „ukrytym podatkiem”), powoduje spadek wartości płac i świadczeń (czemu zapobiega ich waloryzacja) etc.

Nie jest to jednak zjawisko całkowicie negatywnie – inflacja na niskim poziomie, najlepiej stała, powoduje stopniowe zmniejszanie się wartości pieniądza, wymusza więc wprowadzenie go do obiegu – co zarówno w wypadku zainwestowania go, jak i przeznaczenia na konsumpcję wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki. Powoduje także stopniowe pomniejszanie realnej wartości długu – tak publicznego, jak prywatnego.

Od jej poziomu zależą koszty operacji bankowych – tak oprocentowanie lokat, jak i kredytów – oraz koszty innych operacji. Poziom inflacji monitorują i do pewnego stopnia kontrolują banki centralne i rządowe instytucje finansowe.

Przeciwieństwem inflacji jest deflacja – czyli wzrost wartości pieniądza w stosunku do towarów – jednakże jej konsekwencje są (w większości) negatywne – tezauryzacja pieniądza blokuje jego obieg, dławiąc gospodarkę.


Księgowanie przelewów

Przelewy

Elixir sesje w bankach są obsługiwane przez system ...

Więcej

Banki w Polsce

Najpopularniejsze Banki - PEKAO SA, PKO BP, mBank

Więcej

Banki

Banki - Alior, BZ WBK, ING, Millennium

Więcej
Ciekawe artykuły: