Szukasz salonu fryzjerskigo z Wrocławia w centrum - fryzjer Wrocław rynek

Przelicznik brutto na netto


Kalkulator brutto netto na 2018 rok przelicza pensji zatrudnionego pracownika oraz ponoszone koszty przez pracodawcę. W tym roku została podniesiona płaca minimalna na 2080 brutto ile to netto 2018 wynosi 1515 zł. przy umowie o pracę, oraz stawki godzinowej to 13,50 zł brutto (11,60 zł netto). Opiszę sposób wyliczenia otrzymywanej płacy przez pracownika: Jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem netto, brutto- pracownik zarabia wynagrodzenie brutto, ale ta kwota nie jest wypłacana na rękę, jest pomniejszona o podatki i składki, na konto bankowe wpływa pensja netto. Kalkulator płac oblicza kwotę netto otrzymaną z płacy zasadniczej, pieniądze za nadgodziny nadliczbowe, nocki przepracowane w pracy, otrzymane dodatki i premie do pensji, a także za te dni co nie było pracownika w pracy, czyli urlop wypoczynkowy, chorobowe, zasiłki z ZUS. Duże znaczenie w różnicach pobieranych składek ma umowa podpisana z pracodawcą, czy to umowa o pracę, czy umowa zlecenie- do obowiązkowych pobranych składek należą ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, a także pobieranie zaliczek na podatek dochodowy.

Jak obliczyć stawkę godzinową netto?


Definicja płacy brutto
Określenie wynagrodzenia netto

Kalkulator wynagrodzeń na 2018 rok (umowa zlecenie)

Jest tworzona aplikacja z wbudowanym kalkulatorem wynagrodzeń, w który będzie można obliczyć płace pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło. Kalkulator oblicza wynagrodzenie z brutto na netto, podlicza wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne (chorobowe, emerytalne, rentowe, wypadkowe), na ubezpieczenie zdrowotne, a także od przychodu brutto ma być odliczana zaliczka na podatek dochodowy osób fizycznych, której wysokość zależy od miejsca zamieszkania pracownika. Końcowym wynikiem w kalkulatorze wynagrodzeń jest wyliczenie wysokość płacy netto, czyli to co dostaje pracownik do kieszeni na konto bankowe.

Minimalne wynagrodzenie
Pensja w różnych branżach
Wynagrodzenie za granicą

BRUTTO ile to NETTO 2018 rok
2080 zł. 1515.00 zł.
2100 zł. 1530.00 zł.
2200 zł. 1599.53 zł.
2300 zł. 1669.05 zł.
2400 zł. 1738.57 zł.
2500 zł. 1808.10 zł.
2600 zł. 1877.62 zł.
2700 zł. 1948.15 zł.
2800 zł. 2017.67 zł.
2900 zł. 2087.19 zł.
3000 zł. 2156.72 zł.
3100 zł. 2226.24 zł.
3200 zł. 2295.76 zł.
3300 zł. 2365.29 zł.
3400 zł. 2435.81 zł.
3500 zł. 2505.34 zł.
4000 zł. 2853.96 zł.
4500 zł. 3201.58 zł.
5000 zł. 3550.20 zł.
6000 zł. 4247.43 zł.

*W wyliczeniach zostały uwzględnione składki ZUS (rentowe i emerytalne), składki na ubezpiecznia zdrowotne przy podpisanej umowie o pracę.

Ciekawe artykuły: