SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir na 2021 rok:

Zalety i wady konta oszczędnościowego

Konto oszczędnościowe nie jest tak wysoko oprocentowane jak lokata. Nie jest to jednoznaczne z faktem, że lokując nasze środki na kontach oszczędnościowych jesteśmy skazani na niższe zyski. Aby uniknąć najniższych zysków należy jedynie wybrać ofertę takiego banku z rankingu, który oferuje konto z dzienną kapitalizacją odsetek. Oznacza to, że bank zobowiązuję się na codzienne doliczanie nam do stanu konta odsetki zarobione w danym dniu. Takie rozwiązanie pomoże nam uniknąć opodatkowania naszych funduszy. Podatek od odsetek, popularnie zwanym również podatkiem Belki, naliczany jest od zarobionych przez nas odsetek. Podatek Belka wynosi 19% zysku i jest odprowadzany najczęściej przez bank. Kwota podatku niestety pomniejsza nasz uzyskany zysk.
Możemy uniknąć go, jeśli kwota należnego podatku jest mniejsza niż 50 gr. Następnie zaokrąglamy go do zera. Razem z kapitalizacją odsetek pobierany jest podatek. Jeśli bank kapitalizuje odsetki codziennie, bez problemu możemy ulokować na naszym rachunku oszczędnościowym dużo większe fundusze bez pobierania podatku, w razie, co miesięcznej kapitalizacji.

Konto oszczędnościowe- porównianie

Konto oszczędnościowe jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem niż inne oferowane przez bank produkty, jednak warunkiem koniecznym jest gwarancja częstej kapitalizacji. Zaletą rachunku oszczędnościowego jest gwarancja zysku, pomimo tego, że oprocentowanie rachunków jest przeważnie zmienne. Jednak banki nie mogą zmieniać wysokości oprocentowania bez żadnych przesłanek i bez wcześniejszego poinformowania klienta.
W umowie z bankiem powinny zawierać się informacje, w jakich przypadkach oprocentowanie konta może ulec zmianie. Bardzo często możemy się spotkać z zapisem o zmianie parametrów rynku finansowego. Dla użytkowników konta oszczędnościowego oznacza to, że w przypadku nagłej zmiany np. stóp procentowych w kraju, bank może zmienić oprocentowanie naszego rachunku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zmiany mogą ulec obniżeniu i podwyższeniu. Jednak nie przy każdej obniżce lub podwyżce stóp procentowych bank zmieni wysokość naszego oprocentowania.
Możemy spotkać z taką sytuacją, że stopy procentowe ulegną zmianie i np. wzrosną o 0.25%. Bank może, ale wcale nie musi w takiej sytuacji podwyższyć oprocentowanie po dwóch miesiącach o 0.5%. Takie działania banku są niewątpliwie opłacalne dla banku, jednak takie zmiany są bardzo często podyktowane względami praktycznymi. Każda zmiana oprocentowania konta przez bank wiąże się z uprzednim poinformowaniem wszystkich posiadaczy rachunku, a następnie koniczne jest wprowadzenie zmian w systemie.

SesjeElixirow.pl

Gdzie ulokować własne środki

Rachunki wraz z lokatami terminowymi są nie tylko najpopularniejszymi, ale także najbardziej bezpiecznymi produktami oszczędnościowymi spośród wszystkich oferowanych na rynku. Konto o którym mowa ma jeszcze dodatkowa zaletę w postaci sprawnego i łatwego dostępu do naszych ulokowanych środków. Bardzo często banki oferują stały i bezpłatny dostęp do środków na rachunku, co w przeciwieństwie do lokat terminowych jest o wiele bardziej korzystnym rozwiązaniem. Wypłacając środki z rachunku oszczędnościowego nie tracimy zarobionych już odsetek. Zalety rachunku zrzeszają coraz większą liczbę klientów.

Banki coraz chętnie proponują zakładanie kont oszczędnościowych i gromadzenie na nich pieniędzy. Jeżeli aktualne prawo podatkowe w Polsce nie ulegnie zmianie, to codzienna kapitalizacja odsetek może przysporzyć kłopoty lokatom terminowym. Oszczędnościowe konto najczęściej jest tylko dodatkiem do otwartego już konta osobistego, jego głównym celem jest lokacja oszczędności.

Dodatkowo w momencie, gdy potrzebujemy gotówki możemy wybrać część środków nie narażając się na dodatkowe koszty. Korzystając z lokat, taka transakcja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy oraz utratą wszystkich bądź części uzyskanych odsetek. Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że oferowane oprocentowanie lokat jest nieco wyższe niż to gwarantowane w przypadku kont oszczędnościowych.W przypadku lokat terminowych brak możliwości wycofania ulokowanych środków przed zakończeniem, może być skuteczna metodą do nie ulegania pokusie wypłaty zaoszczędzonych środków przed wcześniej określonym terminem.
Podsumowując, jeżeli zamierzamy lokować oszczędności na dłuższy czas i jednocześnie oczekujemy jak najwyższych zysków z oszczędzania, to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z znacznie wyżej oprocentowanych lokat terminowych. Jeżeli jednak oszczędzamy i zbieramy nasze fundusze nie mając konkretnego celu ich wydania, to najkorzystniejszą formą będzie niżej oprocentowany rachunek oszczędnościowy. Dzięki któremu mamy zdecydowanie łatwiejsze i sprawniejsze wypłaty naszych środków, nie będąc narażonym na straty.