Jak przygotować umowę kupna-sprzedaży


Zgodnie z artykułem 555 Kodeksu cywilnego, sprzedaż jest to umowa cywilna, w której "sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę." Prawo Polskie swobodnie podchodzi do kwestii wyglądu umowy kupna-sprzedaży samochodu. Nie jest zdefiniowany konkretny kształt ani zapisy w takiej umowie. Dlatego zapis jak np.: "Stan techniczny jest znany kupującemu i nie będzie on rościł z tego powodu żadnych pretensji" wcale nie jest wymagany.

Jeżeli samochód posiada jakieś wady to nie piszemy w umowie ogólnie, że znamy jego stan techniczny, bo co zrobimy, gdy po jakimś czasie ujawnią się ukryte wady? Zamiast tego napiszmy w umie o jakich wadach wiemy i że sprzedający potwierdza, że reszta jest sprawna. Warto podkreślić, że umowa kupna sprzedaży samochodu nie musi być podpisana w obecności prawnika czy notariusza. Samemu można skonstruować potrzebną umowę, spisać z osobą lub osobami będącymi drugą stroną w transakcji.
Pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić dane sprzedającego z co najmniej kilku dowodów tożsamości i dokładnie porównać je z danymi zawartymi w umowie. W umowie muszą się znaleźć dokładne dane właściciela samochodu. Jeżeli jest kilku współwłaścicieli to w umowie muszą się znaleźć dane ich wszystkich. Dodatkowo wszyscy muszą się podpisać inaczej umowa będzie nieważna.

Jak wypowiedzieć umowę kupna sprzedaży - wzór do pobrania

Najpopularniejsze zawierane umowy kupna sprzedaży:


Umowy w Polskim prawie