Jak zawżeć i wypowiedzieć umowe najmu


Umowa najmu jest zawierana przez wynajmującego, który w umowie zobowiązuje się oddać rzeczy ruchome lub nieruchome do używania przez najemcę. Umowę najmu mieszkania można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony.
Gdy nie ma wpisanego dokładnego okresu na jaki umowa została podpisana, wtedy jej wygaśnięcie jest skutkiem wypowiedzenie przez jedną ze stron z zachowaniem terminu zawartego w umowie, jeśli takowe nie zostały wpisane, to muszą być zachowane terminy ustawowe. jeśli w umowie najmu lokalu został zawarty okres trwania, to jej wygaśnięcie jest równoznaczne z upływem czasu najmu i w tym okresie wynajęta rzecz powinna być zwrócona wynajmującemu. Najemca zobowiązuje się do płacenia umówionego czynszu, który nie musi być w formie pieniędzy, ale może być płacony w innym rodzaju świadczeń.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania i lokalu, wzór do pobrania

Rodzaje umów najmu:


Umowy w Polskim prawie