Umowa o dzieło


Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa o dzieło, w której chodzi o wykonanie przyjętego zlecenia zawartego w podpisanej umowie i zapłaty wynagrodzenia za konkretne wykonane działanie. W umowie o dzieło musi być określone co ma wykonać przyjmujący zlecenie. Osiągnięcie tego rezultatu działania zawartego w umowie, jest warunkiem do otrzymania wynagrodzenia po wykonaniu pracy.

Przyjmujący zlecenie otrzymuje zapłatę za rezultat działania materialny lub niematerialny w wyznaczonym terminie. Realizację konkretnej materialnej usługi np. naprawa telewizora, remont domu lub wykonanie usługi niematerialnej, w której osiągnięcie ustalonego rezultatu, może być np. przeszkolenie do zawodu lub nauczenie języka obcego. Istotnym rozróżnieniem umowy o dzieło od umowy zlecenie jest osiągnięcie określonego działania, gdyż w umowie zlecenie jest ważne samo wykonywanie pracy z naciskiem na staranne wykonywanie wyznaczonego zadani, które nie musi prowadzić do konkretnego końcowego efektu. A w umowie o dzieło chodzi o osiągnięcie określonego rezultatu, w którym otrzymuje się wynagrodzenie za końcowy efekt, a nie za samo wykonywanie działania.

Wypowiedzenie umowy o dzieło WZÓR do pobrania na umowę

Umowy w Polskim prawie