Kalkulator walut- kursy online


Przelicznik walut online 2016 rok oblicza wartość dowolnej wybranej waluty z przedstawionych informacji kursowych dla transakcji obrotu na całym świecie. W konwerter walut należy wprowadzić kwotę pieniężną, do przewalutowania, następnie wybrać walutę lub państwo i sprawdzić otrzymany wynik.
Najpopularniejsze sprawdzane kursy wprowadzone do kalkulatora walut: dollara, euro, funt, chf, rubel, forint, cad, aud, huf, baht, gbp, czk, yen.

Przelicz kursy walutowe


*Powyższy kalkulator walutowy ma charakter informacyjny, aplikacja przedstawia aktualne średnie notowania kursów z rynków światowych.

Rynek walutowy

Rynek walutowy (zwany często rynkiem FOREX; ang. Foreign Exchange) na którym następuje wymiana walut lub dewiz, czyli papierów wartościowych wystawionych w obcych walutach, mogących pełnić rolę środka płatniczego. Pojęciem związanym z rynkiem jest kurs walut, wartości jednaj waluty względem drugiej, gdzie minimalną zmianą jest 1 pip. Można tu rozróżnić cenę sprzedaży oraz kupna danej waluty. Kalkulator obsługuje aktualne stawki występujące w warunkach rynkowych. Notowania cały czas ulegają zmianom, kiedy następuje wzrost lub spadek, mówi się odpowiednio o aprecjacji oraz deprecjacji. Pojęcia te maja zastosowanie gdy kurs waluty jest regulowany prawami rynku ( płynny). Jeżeli zaś kurs jest stały, czyli regulowany przez dane państwo mówi się odpowiednio o rewaluacji i dewaluacji.

Na rynku walutowym działają inwestorzy, którzy zajmują się tzw. spekulacją, analizowaniem zmian cenowych na rynku, aby zyskać na ich kupnie i sprzedaży jak najwięcej. Na cenę waluty mają również wpływ aktywne podmioty, które eksportują lub importują towary i usługi, firmy brokerskie zajmujące się obsługą transakcji walutowych oraz banki centralne poszczególnych krajów. Rynek na całym świecie działa w zasadzie bez przerwy, ponieważ zamkniecie rynku w jednej strefie czasowej pokrywa się z otwarciem go w innej.

Istotne funkcje na rynku forex:
Ciekawe artykuły: