Sesje bankowe PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski)

Transakcje sesji elixir przychodzące w dni robocze w banku PKO BP odbywają się w godzinach:
I sesja - po 10.30; II sesja - po 14.30; III sesja - po 17.00.

Sesje przelewów elixir wychodzące z banku są w godzinach:
I sesja - 09:30; II sesja - 12.30; III sesja - 16.00.

Sesje przelewów robionych przy użyciu bankowości elektronicznej w iPKO

Sesje elixir ze wszystkich banków wtabeli przelewów

Bank PKO BP

PKO Bank Polski SA powstał w 1919 roku, od tamtej pory jest jednym z najlepszych banków w Polsce. Bank cały czas umacnia pozycję lidera w sektorze bankowości, od pewnego czasu jest ceniony w Europie pod względem posiadania aktywów i kapitałów oraz pod względem efektywności operacyjnej. Objął większość rynku w naszym kraju, liczy ponad 1,2 tyś. placówek i 2,3 tyś. bankomatów na terenie Polski. PKO BP jest kontrolowany przez Skarb Państwa, który posiada w nim 33,49% udziałów. Akcje banku posiadają również inwestorzy indywidualni, ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 5,06% akcji, a pozostali akcjonariusze - 51,19%