Co to jest Umowa


Umowa to zawarcie oświadczenia pomiędzy przynajmniej dwoma stronami, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki, uchylająca lub zmieniająca uprawnienia stron składających oświadczenia. Umowy cywilnoprawne są uregulowane w Księdze trzeciej kodeksu cywilnego, dotyczą wyjaśnień zawierania wszystkich umów regulujących kwestie prawne. Umowa może być sformułowana według władnego uznania pomiędzy stronami, ale jej treść lub cel nie może sprzeciwiać się właściwościom stosunku ustawy. Strony mają prawo zawrzeć umowę o wszystko co podlega uregulowaniom byleby nie łamała zasad współżycia społecznego.

Umowy w Polskim prawie

Ciekawe artykuły: