SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir na 2021 rok:

Umowa o dzieło

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa o dzieło, w której chodzi o wykonanie przyjętego zlecenia zawartego w podpisanej umowie i zapłaty wynagrodzenia za konkretne wykonane działanie. W umowie o dzieło musi być określone co ma wykonać przyjmujący zlecenie. Osiągnięcie tego rezultatu działania zawartego w umowie, jest warunkiem do otrzymania wynagrodzenia po wykonaniu pracy.

Przyjmujący zlecenie otrzymuje zapłatę za rezultat działania materialny lub niematerialny w wyznaczonym terminie. Realizację konkretnej materialnej usługi np. naprawa telewizora, remont domu lub wykonanie usługi niematerialnej, w której osiągnięcie ustalonego rezultatu, może być np. przeszkolenie do zawodu lub nauczenie języka obcego. Istotnym rozróżnieniem umowy o dzieło od umowy zlecenie jest osiągnięcie określonego działania, gdyż w umowie zlecenie jest ważne samo wykonywanie pracy z naciskiem na staranne wykonywanie wyznaczonego zadani, które nie musi prowadzić do konkretnego końcowego efektu. A w umowie o dzieło chodzi o osiągnięcie określonego rezultatu, w którym otrzymuje się wynagrodzenie za końcowy efekt, a nie za samo wykonywanie działania.

Wypowiedzenie umowy o dzieło WZÓR do pobrania na umowę

SesjeElixirow.pl

Umowy w Polskim prawie:

Umowy są zawierane na wykonanie określonej czynności, do których obie strony doszły zakładając zgodne oświadczenia woli w określonej formie. W umowach cywilnoprawnych większy nacisk jest kładziony na wykonanie konkretnej czynności pracy, a nie na miejscu, czy czasie w jakim zostanie wykonana. Pracodawca w takiej umowie nie ma obowiązku opłacania składek, ubezpieczenia społecznego i udzielania urlopu.
Najczęściej taka umowa jest zawierana, gdy pracodawca nie potrzebuje pracownika na stałe, a zależy mu na wykonaniu określonego zadania. Najczęściej zawierane umowy cywilnoprawne to: umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Umowę o pracę dzieli się na trzy niezależne, prawne etapy, czyli podpisanie umowy o pracę, realizację postanowień umowy i wypowiedzenie umowy o pracę. W jaki sposób będzie wyglądać to ze strony formalnej? Więcej…
Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa o dzieło, w której chodzi o wykonanie przyjętego zlecenia zawartego w podpisanej umowie i zapłaty wynagrodzenia za konkretne wykonane działanie. W umowie o dzieło musi być określone co ma wykonać przyjmujący zlecenie. Więcej…
Umowa Zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, która jest określona w kodeksie cywilnym. Umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami zleceniodawcą i zleceniobiorcą, w której jest wyszczególnione wykonanie określonego zadania odpłatnego lub nieodpłatnego. Więcej…
Umowa najmu jest zawierana przez wynajmującego, który w umowie zobowiązuje się oddać rzeczy ruchome lub nieruchome do używania przez najemcę. Umowę najmu mieszkania można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Więcej…
Zgodnie z artykułem 555 Kodeksu cywilnego, sprzedaż jest to umowa cywilna, w której „sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.” Więcej…