W jakim sektorze zarobisz najwięcej


Wszyscy podejmujemy trudne decyzje w życiu, jedną z nich jest wybór zawodu w którym będzie się pracować przez wiele lat, w młodym wieku rozpoczyna się przygodę od wyboru szkoły, co jest ważną decyzją dalszej drogi życiowej. Skończona szkoła daje kierunek w jakim można dalej podążać w karierze zawodowej, dlatego już od początku uczęszczania do liceum, technikum czy szkoły zawodowej ma się mniej więcej zarys ile będzie się zarabiać w przyszłości. Na kwotę wynagrodzenia wpływa kilka istotnych czynników, takich jak wielkość populacji mieszkańców w mieście, ilości i wielkości zakładów pracy w danej branży, sektor w jakim się podejmuje pracę. Istotnym czynnikiem jest wykształcenie które się zdobyło przez lata nauki i doszkalania, również ma znaczenie wiek oraz płeć, statystycznie kobiety zarabiają 20% mniej niż mężczyźni.
Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi ok. 4 000 zł brutto, przy czym jest spora rozbieżność, prawie milion polaków zarabia najniższą krajową ( 1 750 zł brutto), a dyrektorzy i prezesi zarabiają ponad 10 000 zł netto miesięcznie.

Średnie wynagrodzenie w niektórych sektorach


Statystyki przedstawiają pensję brutto w różnych branżach (mediana)

Informatyka
6 800 zł.

Finanse
6 600 zł.

Energetyka
6 200 zł.

Górnictwo
6 000 zł.

Rolnictwo
4 300 zł.

Sektor publiczny
4 200 zł.

Rynek nieruchomości
4 100 zł.

Edukacja
4 000 zł.

Budownictwo
3 800 zł.

Służba zdrowia
3 600 zł.