SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir.

Czy inwestowanie w akcje jest opłacalne?

Artur

Artur

Miłośnik tematyki finansowej, dla przyjemności, a nie z obowiązku.

Coraz więcej osób zastanawia się nad inwestowaniem. Bardzo popularne są akcje. Jednak nie oznacza to, że inwestowanie w nie jest łatwe. Trzeba wiedzieć, że wiąże się z naprawdę dużym ryzykiem i możliwością szybkiej straty. Dziś przedstawimy Wam najważniejsze informacje dotyczące akcji zwykłych i uprzywilejowanych.

Czym są akcje? 

Akcje są to papiery wartościowe, które emitowane są przez spółkę akcyjną bądź komandytowo-akcyjną. Osoby, które kupują akcje są określane mianem akcjonariuszy i stają się właścicielami jakiejś części majątku spółki, przy czym wszystko zależy od tego jak dużo akcji posiadają oraz jak dużo akcji dana spółka wyemitowała. Aby rozpocząć inwestowanie w te papiery wartościowe, trzeba założyć rachunek maklerski. Za jego pomocą można nabywać, ale i sprzedawać akcje i na tym zarabiać, choć rzecz jasna ryzyko straty jest naprawdę spore. Tutaj trzeba wiedzieć, że przedsiębiorstwa, które zaczynają emitowanie akcji mogą to robić po to, by pozyskać fundusze na dalszy rozwój. Ale często akcje są emitowane w momencie, gdy dana spółka przeżywa kryzys. Inwestowanie w akcje wymaga wiedzy, ale też obrania strategii. Każdy inwestor musi określić swój cel nadrzędny. Informację na temat wybranego przez Was biura maklerskiego należy zweryfikować na stronie internetowej KNF. Trzeba także wiedzieć, że inwestować na giełdzie można samodzielnie, ale można też korzystać ze wsparcia funduszy inwestycyjnych. Ten drugi rodzaj powszechnie uważa się za bezpieczniejszy. 

W jakie akcje inwestować?

Gdyby każdy znał odpowiedź na to pytanie, wszyscy mogliby sporo zarobić. Prawda jest jednak taka, że nie ma czegoś takiego jak pewne inwestycje. Inwestorzy muszą śledzić notowania i na tej podstawie podejmować decyzje. Ale to nadal nie wszystko. Otóż muszą również analizować prognozy specjalistów. Przydatne są rekomendacje maklerów. Jeżeli chcecie zacząć inwestować akcje i spróbować swoich sił, to Saxo bank zapewnia taką możliwość. Sytuacja na rynku może szybko się zmieniać. Może też dojść do zawirowań spowodowanych choćby sytuacją geopolityczną. Dlatego warto każdą decyzję o inwestycji w akcje dokładnie przemyśleć. Możemy wyróżnić ryzyko systematyczne, do którego zalicza się choćby recesja. Wystarczy tylko wspomnieć, że w ostatnich latach doszło do kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Także wojna w Ukrainie odbiła się na rynkach i doprowadziła do zawirowań. Poza ryzykiem systematycznym występuje też ryzyko specyficzne. Jest ono związane np. z sytuacją danej spółki. Takie ryzyko wzrasta w momencie gdy firma wprowadza nowy produkt, ale też w momencie, gdy jest w złej kondycji finansowej. Aby ograniczyć straty, wielu inwestorów dokonuje dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Oznacza to, że inwestuje w akcje różnych spółek z różnych branż. 

Ile wynosi rzeczywista cena akcji?

Każda akcja ma swoją wartość nominalną. Oblicza się ją, biorąc pod uwagę kapitał zakładowy i liczbę wyemitowanych akcji. W kolejnych emisjach akcje musza mieć ten sam nominał, przy czym wartość ceny nominalnej nie może być niższa niż 1 grosz. Cena sprzedaży akcji jest ceną emisyjną, która z kolei nie może być niższa od wartości nominalnej. Cena rynkowa jest zaś ceną rzeczywistą, czyli taką po jakiej można zakupić dane akcje na rynku wtórnym. Ceny ustalane są na podstawie zleceń maklerskich, które są przekazywane przez giełdę.