SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir.

Czym jest zdolność kredytowa ?

Zdolność kredytowa
Artur

Artur

Miłośnik tematyki finansowej, dla przyjemności, a nie z obowiązku.

Gdyby zapytać potencjalnego kredytobiorcę, czy wie, co decyduje o tym, czy bank udzieli mu kredytu, z pewnością wspomni o bazach BIK oraz podkreśli fakt, że kredyt z pewnością otrzymają osoby o wysokich dochodach.

Jednak określenie “wysokie dochody” nie jest miarodajne dla analityków zajmujących się rozpatrywaniem wniosków kredytowych. Kluczowa dla nich jest zdolność kredytowa kredytobiorcy, która precyzuje, czy potencjalny kredytobiorca posiada wolne środki, umożliwiające spłatę raty kredytu. Mówienie o zdolności kredytowej jedynie w kontekście osiąganych dochodów to zbyt mało. Oprócz uzyskiwanych dochodów, najlepiej pochodzących ze stałych źródeł i w określonej wysokości, przy ocenie zdolności kredytowej bierze się pod uwagę także stan cywilny czy majątkowy kredytobiorcy. Od uzyskiwanych dochodów odlicza się comiesięczne stałe zobowiązania, do których zalicza się najczęściej czynsz za mieszkanie, także w przypadku mieszkania wynajmowanego, oraz stałe wydatki ponoszone m.in. z tytułu konieczność opłacenia faktur za energię elektryczną, gaz czy abonament za komórkę.

W kolejnym etapie obliczania zdolności kredytowej uwzględniane są wydatki związane z koniecznością spłacania posiadanych kredytów czy zobowiązań o charakterze kredytowym w postaci limitów na karcie kredytowej czy debetów w rachunku. Stan cywilny jest potrzebny analitykom do ustalenia wysokości miesięcznych wydatków, związanych m.in. z zakupem żywności czy innych potrzebnych artykułów. Przy ocenie zdolności kredytowej uwzględnia się również koszty związane z utrzymaniem samochodu oraz różnego rodzaju zobowiązania finansowe, w tym zajęcia komornicze czy alimenty. Po uwzględnieniu wszelkich odliczeń powstaje nadwyżka finansowa, od której odliczana jest rata kredytu. Przy ustaleniu nadwyżki warto pamiętać, że bez względu na deklarowaną wysokość comiesięcznych wydatków np. na żywność, banki i instytucje finansowe posiadają własne wytyczne co do wysokości tego rodzaju zobowiązań.

Każdy kredytobiorca może jednak podnieść swoją zdolność kredytową. Najczęściej jest to możliwe dzięki zwiększeniu uzyskiwanych dochodów lub też poprzez konsolidację posiadanych zobowiązań kredytowych, co z kolei prowadzi do obniżenia ich wysokości. Duże znaczenie dla ustalenia zdolności kredytowej ma również stan cywilny kredytobiorcy. Niektóre banki premiują osoby samotne, inne z kolei w pierwszej kolejności udzielają kredytów osobom z rodzinami. Sama zdolność kredytowa nie jest jedynym kryterium, jakim kierują się analitycy rozpatrując wnioski kredytowe. Ważna jest również reputacja kredytobiorcy, którą weryfikuje się poprzez sprawdzenie kredytobiorcy w bazach nierzetelnych kredytobiorców, oraz czas współpracy z konkretną instytucją, udzielającą kredytów.