SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir.

Indeksy giełdowe – czym są i jak można nimi handlować?

Indeksy giełdowe
Artur

Artur

Miłośnik tematyki finansowej, dla przyjemności, a nie z obowiązku.

Indeksy giełdowe umożliwiają handel w szerszym ujęciu rynków finansowych. Indeks giełdowy to wskaźnik, który prezentuje sytuację na rynku finansowym, odzwierciedlając zmiany cen akcji poszczególnych spółek zagregowanych w ramach jednego indeksu.

Indeks to również świetny wskaźnik giełdowej koniunktury. Poniżej prezentujemy aspekty związane z handlem indeksami giełdowymi.

Istota handlu indeksami giełdowymi

Trading indeksami giełdowymi w znaczący sposób przypomina handel kontraktami na różnice kursowe. Traderzy – zupełnie jak w przypadku obrotu akcjami – mogą zajmować pozycje zależnie od przewidywanego wzrostu lub spadku ich wartości. Zysk generowany jest w sytuacji, gdy inwestor sprzeda indeks po cenie niższej niż cena jego zakupu lub gdy kupi go w cenie niższej, niż został on sprzedany. Ceny indeksów giełdowych maleją bądź rosną w zależności od aktualnej kondycji akcji spółek wchodzących w skład indeksu.

Indeksy giełdowe odznaczają się dużą zmiennością, niemniej jednak istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by zmieniły znacząco i nagle zmieniły one swoją wartość. Dywersyfikacja akcji wchodzących w skład indeksów marginalizuje ryzyko wystąpienia dużych wahań wartości indeksu giełdowego.

Indeksy ważone ceną i indeksy ważone rynkowo


Określanie cen indeksów może być wykonywane na podstawie ważenia cenowego lub rynkowego. Wartość indeksów ważonych ceną oblicza się na podstawie cen akcji emitowanych przez spółki. Spółki o droższych akcjach intensywniej oddziałują na indeks niż tańsze akcje. Indeksy ważone rynkowo oblicza się na bazie łącznej wartości rynkowej wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu. Im spółka odznacza się większą wartością, tym intensywniej wpływa na indeks giełdowy.

Jak zweryfikować rynek indeksów giełdowych?

Kluczową informacją o indeksie giełdowym jest jego dzienna zmiana, którą wyraża się w procentach, albo spadek/wzrost wyrażany w punktach. Wartości te podawane są wraz z aktualną ceną indeksu giełdowego.

Wartość indeksów giełdowych może wzrastać nie tylko na podstawie koniunktury i wzrostu gospodarczego, ale również na podstawie spekulacji cen akcji. Wówczas ceny akcji – a tym samym indeks – zostaną skorygowane, obniżając tym samym wartość indeksu giełdowego. Wartości indeksów często weryfikowane są poprzez porównywanie ich z kondycją gospodarczą poszczególnych regionów – np. w przypadku indeksu S&P500 będzie to region USA.

Najważniejsze indeksy giełdowe

  • UK100 – indeks zawierający 100 największych spółek podlegające pod brytyjskie prawo spółek,
  • GER30 – indeks agregujący 30 największych niemieckich spółek giełdowych opartych na kapitalizacji rynkowej,
  • S&P500 (SPX500) – indeks 500 największych amerykańskich firm, jest to najbardziej znany indeks na świecie,
  • US30 – indeks śledzący 30 największych firm na świecie działających w 9 głównych sektorach rynku,
  • NASDAQ – indeks śledzący amerykański sektor technologiczny,
  • JPN225 (Nikkei 225) – jest to najpopularniejszy indeks GPW w Tokio i jednocześnie wskaźnik kondycji japońskiej gospodarki.