SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir.

Informacje o fakturze VAT

Informacje o fakturze VAT
Artur

Artur

Miłośnik tematyki finansowej, dla przyjemności, a nie z obowiązku.

Faktura VAT jest dokumentem sprzedażowym, jaki sprzedawca wystawia kupującemu nie później niż do siódmego dnia, do daty stworzenia usługi lub też wydania produktu. Wystawianie rachunku VAT dotyczy podatników od 2004 roku. Wedle niego dobrze sporządzona faktura, charakteryzująca określoną operację gospodarczą, posiadać winna następujące informacje:

 • kwota sprzedaży towarów lub usług wraz z kwotą podatku
 • identyfikację NIP dwóch zainteresowanych
 • sprecyzowanie przedmiotu transakcji
 • wartość towarów lub wykonanych usług bez stawki podatku (netto)
 • stawkę podatku od zestawienia kwoty sprzedaży netto towarów lub usług
 • jednostki miar oraz ilości sprzedanych towarów lub rodzaj zrealizowanej usługi
 • informacje identyfikujące importera
 • kwotę jednostkową produktu lub usługi bez stawki podatku (netto)
 • stawkę podatku
 • szczegółowe daty dokonania transakcji oraz sporządzenia dokumentu
 • numerację z zastosowaniem chronologii
 • podsumowaną kwotę całej operacji.

Tworząc rachunek, trzeba pamiętać o innych stawkach podatku ale też o towarach oraz usługach wolnych od podatku lub nie podlegających podatkom.

Faktura VAT w obrocie gospodarczym

Faktury jako podstawowy typ dokumentu w handlu, stanowi jeden z najczęściej wystawianych dokumentów podczas realizacji różnego rodzaju transakcji . Wystawia się ją do siedmiu dni od dnia sprzedaży. W momencie gdy podmiot gospodarczy oferuje usługi ciągłe, data wystawienia faktury mija siódmego dnia od zakończenia miesiąca, po zrealizowaniu dostawy. Faktura VAT stanowi powszechny dokument w obrocie gospodarczym, a jej budowę i zasady jej wystawiania są ściśle opisane przez ministerstwo finansów.

Faktura VAT-marża generalnie różni się od pozostałych faktur. Wykorzystuje się ją w obrocie artykułami z tzw. drugiej ręki i w usługach turystycznych. W myśl przepisów prawa podatkowego, marża stanowi różnicę między kwotą należności, jaką powinien uiścić nabywca usługi lub artykułu, a ceną, którą uiścił zbywca nabywając je od innych kontrahentów (transport, wyżywienie, ubezpieczenie, zakwaterowanie). Faktura VAT-marża ma uproszczoną budowę w porównaniu do zwykłej faktury.

Faktura zaliczkowa jak sama nazwa wskazuje jest dokumentem potwierdzającym wpływ całej zaliczki, bądź jej części, przed wydaniem towaru lub realizacją usługi. Jeżeli sprzedawca towaru lub usługi dostał wcześniej ratę, zaliczkę, przedpłatę, zadatek, ma on obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w terminie siedmiu dni od daty otrzymania kwoty, lecz nie później niż do końca miesiąca, w którym otrzymał rzeczoną kwotę.