SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir.

Obowiązek stosowania pełnej księgowości w 2020 r.

Blog sesjeelixirow
Artur

Artur

Miłośnik tematyki finansowej, dla przyjemności, a nie z obowiązku.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, opodatkowaną na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej lub podatku liniowego, będący lub nie, czynnymi podatnikami VAT, muszą prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych. Dla dużych firm i korporacji najczęściej przeznaczona jest tzw. pełna księgowość. Kto będzie do niej zobowiązany w 2021 roku?

Zasada nadrzędna

Ustawa o rachunkowości narzuca na przedsiębiorców i spółki konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na typ i skalę działalności danej jednostki. Przepisy dopuszczają przy tym możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych w postaci uproszczonej, jako podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

Pełna księgowość, podobnie jak i jej uproszczona wersja, mogą być prowadzona zarówno samodzielnie przez przedsiębiorcę, przez zatrudnionego przez niego księgowego, jak i przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Między innymi, pełną księgowość dla swoich klientów.

Dla kogo pełna księgowość?

Pełna księgowość jest konieczna m.in. dla spółek handlowych i cywilnych, jak i dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, pod warunkiem uzyskania odpowiednio wysokiego przychodu netto. Jeśli podmioty te uzyskały w poprzednim roku obrotowym przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości co najmniej równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro, wówczas prowadzenie uproszczonej księgowości w postaci KPiR jest niemożliwe. Jednostki te muszą prowadzić pełną księgowość.

Dla ustalenia limitu obrotu należy stosować kurs z 1 października poprzedniego roku podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2015 r. 1 października 2015 roku kurs euro wynosił 4,2437 zł. Dlatego limit zobowiązujący podatników do ewidencjonowani zdarzeń gospodarczych w postaci pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych, wynosi w 2016 roku 5 092 440 zł. Podlega on zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych. Można również stosować zasady pełnej księgowości dobrowolnie w wymienionych jednostkach prowadzących działalność w Polsce, ale w takim wypadku osoby te lub wspólnicy spółek przed rozpoczęciem roku obrotowego są zobowiązani do zawiadomienia o tym fakcie urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.