SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir.

Wyzwania inwestorów na czas kryzysu

Giełda
Artur

Artur

Miłośnik tematyki finansowej, dla przyjemności, a nie z obowiązku.

Kryzys, recesja gospodarcza, rosnące bezrobocie i niepewność finansowa milionów Polaków – w takich warunkach trudno jest podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Jednak inwestorzy dysponujący kapitałem nie mogą po prostu pozostawić go w przysłowiowej skarpecie czy na lokacie bankowej, która obecnie nie przyniesie niemal żadnych zysków.

forex

Kryzys, recesja gospodarcza, rosnące bezrobocie i niepewność finansowa milionów Polaków – w takich warunkach trudno jest podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Jednak inwestorzy dysponujący kapitałem nie mogą po prostu pozostawić go w przysłowiowej skarpecie czy na lokacie bankowej, która obecnie nie przyniesie niemal żadnych zysków. Dlatego wyzwaniem dla nich jest wytypowanie takich walorów, w które rzeczywiście warto jest inwestować swoje pieniądze. Giełda, złoto, waluty, a może nieruchomości lub innego rodzaju inwestycje? Sprawdźmy, co na czas kryzysu sprawdzi się najlepiej.

Giełda – akcje i obligacje czy coś jeszcze?

Rynki finansowe rządzą się swoimi sprawami i kryzys gospodarczy nie oddziałuje na nie w sposób bezpośredni. Oznacza to, że podążają za cyklami koniunkturalnymi. Jeśli większość spółek zyskuje na wartości mamy hossę, a jeśli traci – bessę. W czasach kryzysu spowodowanego pandemią spółki z całego świata tracą przynajmniej po kilkanaście procent, a na rynku panuje niepewność udzielająca się inwestorom. W takiej chwili dobrze jest zwrócić uwagę na aktywa cechujące się najwyższą płynnością. Inwestorzy mogą przyjąć strategię polegającą na cięciu strat na giełdzie, czyli sprzedać posiadane akcje, ale masowa wyprzedaż spowodowana takim działaniem powoduje znaczne spadki na giełdach. Sprawdź: https://www.xtb.com/pl/edukacja/co-to-jest-pips

Stwarzają one szanse na zyskowne inwestowanie w czasach kryzysu, ponieważ akcje wielu spółek można kupić niemal za bezcen. Liczyć trzeba, że w przyszłości odbudują one swoją pozycję na parkiecie giełdowym.

Można też przyjąć nieco inną strategię inwestycyjną, mianowicie podejmować decyzje pozwalające na lokowanie pieniędzy w aktywa mniej ryzykowne, uznawane za bezpieczne przystanie inwestycyjne. Czym one są?

Bezpieczne inwestowanie

W czasach wzrostu niepewności na rynkach finansowych kapitał z giełdy i z ryzykownych inwestycji płynie w kierunku takich aktywów, które zapewniają ochronę przed utratą wartości pieniądza w czasie, a także pozwalają zarobić. Wśród bezpiecznych przystani inwestycyjnych z reguły wymienia się złoto, franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego czy nieruchomości. Można też lokować kapitał w fundusze o niskim ryzyku, które prowadzą zrównoważoną politykę inwestycyjną, czyli inwestują głównie w obligacje skarbowe czy instrumenty rynku pieniężnego, do których zalicza się bony skarbowe, pieniężne, czeki i lokaty międzybankowe.

Przeznaczenie kapitału na inwestycje w złoto to dobry pomysł, ponieważ najczęściej w czasach kryzysu zyskuje ono na swojej wartości, co pokazują dane historyczne. Także i obecnie, kiedy nadal trwa pandemia, ceny złota są wysokie. Ci inwestorzy, którzy skupowali złote sztabki, monety bulionowe lub nabywali tzw. złoto papierowe, na pewno mogli na nim zarobić. Obecnie, kiedy nadzieja na zakończenie pandemii i opanowanie jej skutków gospodarczych staje się bardziej realna, może to oznaczać nieznaczne spadki na złocie. Nie opłaca się w nie inwestować, kiedy jest wyceniane na horrendalnie wysokim poziomie.

Podobnie jest w przypadku rynku walutowego i walut określanych jako waluty główne – major. Dolar amerykański i frank szwajcarski bardzo dobrze zachowują się w kryzysie – zyskując na swojej wartości.

Dla osób, które mają pokaźny kapitał, dobrym pomysłem jest ulokowanie go długoterminowo w nieruchomości – gruntowe i budowlane.