SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir.

Czym jest rynek Forex?

giełda forex

Nazwa Forex pochodzi z języka angielskiego, jest skrótem pojęcia „foreign exchange” i oznacza wymiana walut. Inwestorzy rynku Fotex zajmują się kupowaniem i sprzedawaniem walut różnych państw. W wyniku swoich przemyślanych działań są w stanie zarobić dużo więcej niż zainwestowali. Podstawą poruszania się w świecie rynku Forex i czerpania z niego korzyści jest znajomość rynku walutowego. Na rynku Forex można inwestować przez 24 godziny na dobę. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Transakcje zawiera się za pomocą karty kredytowej. Jest to największy rynek na świecie, na którym zawierane są transakcje pomiędzy bankami, firmami jak i osobami prywatnymi. Kwoty operacji opiewają na tryliony dolarów amerykańskich. Rynek Forex jest zmienny!! Daje duże możliwości zysku ale również większe możliwości poniesienia starty.

Ryzyko: Starty nigdy nie przekroczą tego co uczestnik zainwestował czyli tzw. Kwoty depozytu zabezpieczającego. Kwota depozytu zabezpieczającego jest to kwota, którą inwestor jest w stanie przeznaczyć na możliwą stratę.

Dźwignia finansowa 

Ideą handlu na rynku walutowym są posiadane fundusze. Czym więcej zainwestujemy, tym na większy zysk z każdej transakcji możemy liczyć. Dźwignia finansowa to pewnego rodzaju pożyczka. Kiedy zaczyna się obracać obcymi walutami, system z którego korzysta się pozwala inwestować środki które są 10-kwotną wartością jakie faktycznie się posiada. Jeśli więc na koncie ma się 1000zł, można kupić waluty o wartości aż 10 000zł!

Gdzie jest ryzyko na forex?

Tak dużo gdyż firma która będzie obracać naszymi pieniędzmi nic nie straci a my możemy zyskać. Opierając się na przykładzie 1000zł w portfelu, można zainwestować 10 000zł. Jeśli więc cena zakupionego euro wzrośnie z 4zł do 5zł, zarobimy aż 250zł! Jeśli jednak (co jest bardzo mało prawdopodobnie a wartość walut z reguły rośnie) cena euro spadłaby o 1zł, stracimy 250zł a na naszym koncie zostanie jedynie 750zł. Jak widzicie, korzystając z dźwigni można stracić jednak daje ona olbrzymie możliwości. Posiadając jedynie mały wkład finansowy, możemy zarobić naprawdę dużo pieniędzy.

forex strategia

Główną parą walutową jest euro-dolar.

Najprościej mówiąc wartość euro względem dolara jest zależna od poziomu stopy procentowej, aktualnych cen baryłki ropy naftowej, metali szlachetnych, od poziomu inflacji, tempa wzrostu gospodarki. W praktyce niekiedy inaczej to wygląda ponieważ bardzo często na wahania kursu walut maja wpływ inne czynniki niż fundamentalne wymienione powyżej.

Teoretycznie na zmienność kursu walutowego mają wpływ tzw. determinanty kursu walutowego do których można zaliczyć tempo wzrostu gospodarczego, poziom rzeczywistej stopy procentowej, oraz szybkość wzrostu cen. Podczas inwestowania ważne jest zapoznanie się z historią zmian wartości walut, która choć w niewielkim stopniu pomoże inwestorowi zapoznać się z rynkiem i zauważyć, że rzeczywiści jest zmienny. Warto pamiętać, że niektóre zmiany są do przewidzenia, wystarczy dokładnie śledzić zmiany na rynku.

SesjeElixirow.pl

Reguły występujące na rynku wymiany dolara na euro:
– towary na rynkach (te same produkty) po odliczeniu ceny transportu są sprzedawane w cenie identycznej jak podana wyjściowej walucie,
– rozwijająca się, dobrze prognozująca gospodarka podnosi popyt na daną walutę,
– giełdy wpływają na kusy walut,
– działania polityczne w obrębie danych państw szczególnie tzw. Mocarstw, silnie związane są z kursami walut,
– na wahanie kursu walut mają wpływ wskaźniki ekonomiczne,
– swobodny przepływ kapitału wpływa na stabilność stopy procentowej, utwierdzają kursy na danej pozycji.