SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir.

Czy można mieć jednocześnie IKE i IKZE ?

Czy można mieć jednocześnie IKE i IKZE ?
Artur

Artur

Miłośnik tematyki finansowej, dla przyjemności, a nie z obowiązku.

Zarówno Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to sposoby na zwiększenie wysokości swojej przyszłej emerytury. Osoby, które oszczędzają w ich ramach, mogą uzyskać ulgi podatkowe. Ci, którzy zdecydowali się na prowadzenie zarówno IKE, jak i IKZE, skorzystają z ulg związanych z każdym z nich.

IKE i IKZE jednocześnie to większy roczny limit wpłat

Możliwe jest posiadanie IKE i IKZE jednocześnie. Jest to rozwiązane korzystne dla tych, którzy chcą odkładać na emeryturę więcej niż wynoszą roczne limity wpłat na każdym z tych kont. W 2021 r. limit wpłat na IKE wynosi 15 681 zł, a na IKZE 6272,40 zł. Na oba konta łącznie można zatem odłożyć w ciągu roku 17 031 zł. Oszczędzanie na każdym z kont wiąże się z możliwością uzyskania ulg podatkowych. Zarówno zyski z IKE, jak i z IKZE są zwolnione z wynoszącego podatku od zysków kapitałowych, na IKE to 19%, a na IKZE wynosi 18%, czyli tzw. podatku Belki. Wpłacane na IKZE kwoty odlicza się ponadto od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.

Różne strategie inwestycyjne na IKE i IKZE

Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE możliwe jest na ogół w kilku wariantach, zróżnicowanych pod względem ryzyka i możliwego zysku. Przykładem niech będą IKZE i IKE, w przypadku których można wybrać jedną spośród czterech strategii inwestowania środków. Wariant bezpieczny zakłada, że papiery dłużne stanowią przynajmniej 90% składu portfela inwestycyjnego. W wariancie umiarkowanym jest ich mniej, ale wciąż stanowią większość. Wariant dynamiczny zakłada większy udział akcji. W wariancie indywidualnym możliwe jest natomiast samodzielne skonstruowanie portfela inwestycyjnego. To ostatnie rozwiązanie polecane jest jednak wyłącznie osobom, które mają doświadczenie w inwestowaniu. Jeżeli ma się zarówno IKE, jak i IKZE, każde z tych kont może być prowadzone według innej strategii, np. bezpiecznej w przypadku IKE, a dynamicznej – IKZE.

IKE i IKZE w różnych instytucjach

Umowa o prowadzenie konta IKE i IKZE zawierana jest w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, banku, biurze maklerskim, otwartym funduszu emerytalnym albo w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Oba konta można mieć w dwóch różnych instytucjach. Jeżeli jedna z nich oferuje korzystne warunki prowadzenia IKE, a mniej korzystne IKZE, można założyć w niej tylko pierwsze z tych kont. Drugie natomiast może być prowadzone gdzie indziej, na lepszych warunkach. Niemożliwe jest jednak posiadanie dwóch kont IKE ani dwóch kont IKZE. W razie potrzeby już po zawarciu umowy z jedną instytucją konto IKE oraz IKZE można przenieść do innej poprzez tzw. wypłatę transferową z konta emerytalnego.