SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir.

Pożyczki bez BIK w 2023 roku?

Artur

Artur

Miłośnik tematyki finansowej, dla przyjemności, a nie z obowiązku.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się najnowszym zmianom w tzw. ustawie antylichwiarskiej, która ma ogromne znaczenie dla rynku pożyczek pozabankowych w Polsce. Omówimy, jakie nowe zasady i ograniczenia wprowadzono dla firm pożyczkowych oraz ich klientów, analizując ich wpływ na obecny krajobraz finansowy. Dodatkowo, przyjrzymy się konsekwencjom tych zmian i jakie wyzwania stoją przed sektorem pożyczek w świetle nowych przepisów.

Ustawa przeciwdziałająca lichwie – Czym jest?

Ustawa przeciwdziałająca lichwie to zestaw reguł mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom w kontekście pożyczek. Pierwsza wersja tej ustawy w Polsce zadebiutowała w 2006 roku i od tego czasu była modyfikowana kilkakrotnie.

Ewolucja i historia ustawy

Ustawa ta przeszła przez różne fazy zmian, z których kluczowe nastąpiły w latach 2015, 2019 i 2020. Najnowsza, znacząca poprawka, została wprowadzona w grudniu 2022 roku, jak podaje serwis DarmoPożyczka.pl.

pożyczka - banknot 50 złotych - ustawa antylichwiarska

Nowelizacja ustawy w 2023 roku

Od 18 maja 2023 roku obowiązują nowe regulacje, które wpłynęły na sposób udzielania pożyczek. Do najistotniejszych należą obowiązek oceny zdolności kredytowej oraz limitowanie kosztów dodatkowych. W efekcie pożyczki bez sprawdzania w BIK są teraz trudniejsze do zdobycia.

Zasady i ograniczenia dla firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe muszą teraz oceniać zdolność kredytową klientów przed udzieleniem pożyczki. To obejmuje również weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Nowe regulacje ograniczają koszty dodatkowe do 5% wartości pożyczki na okres do 30 dni i 20% dla pożyczek z dłuższym terminem spłaty.

Skutki dla pożyczkobiorców – co się zmieniło?

Zmiany w regulacjach dotyczących pożyczek pozabankowych mają rozmaite implikacje dla klientów. Nowe zasady wprowadzają limity w wysokości pożyczek oraz w kosztach i oprocentowaniu związanych z nimi.

Adaptacja firm pożyczkowych do nowych regulacji

Firmy pożyczkowe również muszą zmodyfikować swoje działania w związku z nowymi zasadami. Wprowadzenie nowych procedur oceny i zmian w kosztach to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją. Na przykład, mogą one wprowadzać karty kredytowe pozabankowe dzięki nowym przepisom dotyczącym tzw. Małej Instytucji Płatniczej.

Nadchodzące zmiany w regulacjach – objęcie nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi przez KNF

Do końca 2023 roku firmy mają czas na zwiększenie kapitału zakładowego i zmianę formy prawnej. Od 1 stycznia 2024 będą one podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, jak wyjaśnia Marcin Podolski z DarmoPożyczka.pl.

Do końca listopada tego roku, instytucje mają obowiązek poinformowania KNF o podjętych działaniach w celu spełnienia nowych wymogów. Wśród nich są:

  • Forma prawne – instytucje mogą działać tylko jako spółki akcyjne lub spółki z o.o. z ustanowioną radą nadzorczą.
  • Wymogi kapitałowe – minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 mln zł i musi być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym.

W razie niewykonania obowiązków, KNF ma prawo do nałożenia kar finansowych i innych sankcji.

Nowe obowiązki sprawozdawcze firm chwilówkowych

Po 1 stycznia 2024 roku, instytucje będą zobowiązane do przekazywania KNF kwartalnych i rocznych sprawozdań. Sprawozdania te będą musiały zawierać szczegółowe informacje na temat udzielonych kredytów, zawartych umów, liczby klientów oraz przychodów.

Ustawa o przeciwdziałaniu lichwie 2023 – podsumowanie

Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów. Firmy pożyczkowe będą zmuszone do dostosowania się do nowych zasad, co może utrudnić dostęp do pożyczek pozabankowych. Niewykonanie obowiązków będzie skutkować surowymi konsekwencjami.