SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir na 2022 rok:

Problem z odzyskaniem długu? Zgłoś się do firmy windykacyjnej

Spłata należności nie zawsze jest oczywista. Niestety wiele osób prywatnych czy też firm zwleka z płatnościami, a nierzadko całkowicie rezygnuje z ich spłacenia powodując niechybnie konflikt prawny.

Niezależnie od kwoty, jaką ktoś jest nam winien, zawsze jest to sytuacja niezwykle irytująca i stresująca, zwłaszcza gdy my sami nie mamy problemów z regularnym spłacaniem swoich zobowiązań. Zwykle przy takim problemie z płatnością początkowo są jedynie przeciągane pewne terminy, by finalnie doszło do niewypłacalności naszego wierzyciela. Oczywiście nie powinniśmy w takiej sytuacji rezygnować ze zobowiązań wobec nas. To dobry moment na to, by rozpocząć procedurę windykacji.

Pierwszy krok – próba mediacji i polubownego odzyskania długów

W naszym pierwszym kroku oczywiście dobrze jest zwrócić się do dłużnika (zarówno osoby jak i firmy) z żądaniem uiszczenia opłaty. Najczęściej sprawy takie dotyczą przede wszystkim niezapłaconych faktur zarówno przez osobę fizyczną jak i na przykład firmę, która była odbiorcą naszej usługi lub usług. Nie wywiązanie się z rozmaitych umów czy też nie spłacanie w terminie kar umownych to inne powody, przez które zmuszeni możemy być do wszczęcia postępowania windykacyjnego przeciwko osobie lub firmie, która jest nam dłużna pieniądze.

Gdy metody polubowne zawodzą – windykacja sądowa

Windykacja sądowa ma miejsce wtedy, gdy wykorzystaliśmy już pełen wachlarz polubownych działań (mediacja, wezwania do zapłaty). Gdy dłużnik uchyla się od obowiązku spłaty zobowiązania powinniśmy przystąpić do znacznie bardziej drastycznych działań czyli właśnie windykacji sądowej. Polega ona na wytoczeniu sprawy sądowej, której celem będzie uzyskanie wyroku zobowiązującego dłużnika do uregulowania zadłużenia. Posiadając wyrok tego typu możemy skorzystać z usług komornika w celu odzyskania należnych nam pieniędzy.

Powierz odzyskanie długów specjalistom

Oczywiście możemy każdy dług próbować odzyskać samodzielnie. W praktyce jednak często to bardzo wyczerpujące zadanie, a odzyskanie należnych pieniędzy będzie bardzo trudne. Dodatkowo będziemy narażeni na ponoszenie kosztów. Firmy windykacyjne oczywiście pobiorą stosowny procent od odzyskanego przez nas długu, ale w zamian nie będą nas obciążały żadnymi kosztami dodatkowymi, a także przeprowadzą cały proces całkowicie samodzielnie i niemalże automatycznie. My po prostu odzyskamy część długów, które są nam należne. Z kwoty długu oczywiście zostanie potrącone wynagrodzenie dla pośrednika w windykacji. To w praktyce niesamowicie wygodne rozwiązanie, stosowane szczególnie chętnie przez firmy.

Ofertę sprawdzisz na: fluence.com.pl