SesjeElixirow.pl

Sprawdź nowe informacje. Godziny
księgowania przelewów w Sesje Elixir na 2021 rok:

Jak przygotować umowę kupna-sprzedaży

Zgodnie z artykułem 555 Kodeksu cywilnego, sprzedaż jest to umowa cywilna, w której „sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.” Prawo Polskie swobodnie podchodzi do kwestii wyglądu umowy kupna-sprzedaży samochodu. Nie jest zdefiniowany konkretny kształt ani zapisy w takiej umowie. Dlatego zapis jak np.: „Stan techniczny jest znany kupującemu i nie będzie on rościł z tego powodu żadnych pretensji” wcale nie jest wymagany.

Jeżeli samochód posiada jakieś wady to nie piszemy w umowie ogólnie, że znamy jego stan techniczny, bo co zrobimy, gdy po jakimś czasie ujawnią się ukryte wady? Zamiast tego napiszmy w umie o jakich wadach wiemy i że sprzedający potwierdza, że reszta jest sprawna. Warto podkreślić, że umowa kupna sprzedaży samochodu nie musi być podpisana w obecności prawnika czy notariusza. Samemu można skonstruować potrzebną umowę, spisać z osobą lub osobami będącymi drugą stroną w transakcji.
Pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić dane sprzedającego z co najmniej kilku dowodów tożsamości i dokładnie porównać je z danymi zawartymi w umowie. W umowie muszą się znaleźć dokładne dane właściciela samochodu. Jeżeli jest kilku współwłaścicieli to w umowie muszą się znaleźć dane ich wszystkich. Dodatkowo wszyscy muszą się podpisać inaczej umowa będzie nieważna.

Jak wypowiedzieć umowę kupna sprzedaży – wzór do pobrania

Najpopularniejsze zawierane umowy kupna sprzedaży:

samochodu/ pojazdu/ auta
motocykla/ motoroweru
skutera
przyczepy
telefonu
garażu
roweru
konia
łodzi
rzeczy/przedmiotu
wzór

SesjeElixirow.pl

Umowy w Polskim prawie:

Umowy są zawierane na wykonanie określonej czynności, do których obie strony doszły zakładając zgodne oświadczenia woli w określonej formie. W umowach cywilnoprawnych większy nacisk jest kładziony na wykonanie konkretnej czynności pracy, a nie na miejscu, czy czasie w jakim zostanie wykonana. Pracodawca w takiej umowie nie ma obowiązku opłacania składek, ubezpieczenia społecznego i udzielania urlopu.
Najczęściej taka umowa jest zawierana, gdy pracodawca nie potrzebuje pracownika na stałe, a zależy mu na wykonaniu określonego zadania. Najczęściej zawierane umowy cywilnoprawne to: umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Umowę o pracę dzieli się na trzy niezależne, prawne etapy, czyli podpisanie umowy o pracę, realizację postanowień umowy i wypowiedzenie umowy o pracę. W jaki sposób będzie wyglądać to ze strony formalnej? Więcej…
Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa o dzieło, w której chodzi o wykonanie przyjętego zlecenia zawartego w podpisanej umowie i zapłaty wynagrodzenia za konkretne wykonane działanie. W umowie o dzieło musi być określone co ma wykonać przyjmujący zlecenie. Więcej…
Umowa Zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, która jest określona w kodeksie cywilnym. Umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami zleceniodawcą i zleceniobiorcą, w której jest wyszczególnione wykonanie określonego zadania odpłatnego lub nieodpłatnego. Więcej…
Umowa najmu jest zawierana przez wynajmującego, który w umowie zobowiązuje się oddać rzeczy ruchome lub nieruchome do używania przez najemcę. Umowę najmu mieszkania można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Więcej…
Zgodnie z artykułem 555 Kodeksu cywilnego, sprzedaż jest to umowa cywilna, w której „sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.” Więcej…